Select Page

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du avändar vår services som kund hos oss och även en tid
efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du
läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är alla slags information som kan kopplas till dig som person, tex. namn , adress,
kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter gällande vårt eget arbete eller
som ett annat företag gör på vårt uppdrag.

Vi behandlar dina personuppgifter för att dina olika services hos os – det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina
personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du är kund hos oss.